Skip to main content Skip to search

Wetgeving

De behandeling van drinkwater is een gevoelige materie en is onderworpen een strenge nationale en internationale wetten, richtlijnen en reglementering waaronder ook technische. Alleen producten en desinfectie methoden die getest en goedgekeurd werden op basis van proeven naar efficiëntie en duurzaamheid worden toegelaten.

Newtec baseert haar oplossingen voor waterdesinfectie zoals AqualityBox® op de Duitse Wetgeving voor bescherming tegen infecties, op de Drinkwater Verordening (DrinkwV) en op de Belgische Drinkwater Wetgeving.

Natriumhypochloriet NaClO is toegelaten volgens de Belgische lijst van biocides en de Duitse UBA-lijst volgens § 11 TrinkwV.

Newtec is vermeld via Newtec Umwelttechnik in de ECHA-lijst volgens Artikel 95 van de Biocide Verordening EU 334/2014. Het gebruik van de Newtec systemen is hierdoor toegelaten. De systemen zijn toegestaan voor alle producttypes (PT) van 1 tot en met 5 en voor PT 11.

exclam

De Newtec systemen zijn conform met de EU Verordening EU 528/2012 (Biocide verordening) en laten de werkgever/uitbater toe om te voldoen aan de Vervangingsplicht. Deze verplichting bestaat erin om hoog concentraat NaClO (6-15%), chloordioxide of andere, gevaarlijkere biocides te vervangen door deze van Newtec. Lees meer

AqualityBox® heeft toelating  gekregen van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid om gebruikt te worden als alternatieve beheersmaatregel voor thermische desinfectie in het legionellabeheersplan.  Klik hier voor het Ministerieel Besluit.