Skip to main content Skip to search

“Patent Pending” EP21187120

De Safe2Eau-techniek brengt 3 verschillende waterbehandelingen samen om micro-organismen zoals Legionella, Pseudomonas, E. coli, enz. met synergetische efficiëntie grondig aan te pakken.

De combinatie van meerdere technieken leidt tot een duurzaam resultaat met tal van voordelen:

 • Totaalaanpak tegen o.a. Legionella
 • Veilig voor gebruikers en personeel
 • Duurzaam en onderhoudsarm
 • Opvolging vanop afstand
 • Minimale verbruikskosten
 • Spoelen van tappunten mogen tot een minimum beperkt worden
 • Biofilm verdwijnt permanent
 • Beschermd tegen inkomend verontreinigd water.

Technieken

MOL®LIK-katalysator

lik katalysator
 • activeert het water
 • verlaagt oppervlaktespanning
 • weekt biofilm los
 • reduceert kalkafzetting

UltraFiltratie

UltraFiltratie
 • stopt instroom van micro-organismen
 • houdt vervuiling > 0,02 micrometer tegen
 • zuivert drinkwater volledig

AqualityBox

Afbeelding1
 • vrij chloor uit zoutelektrolyse
 • doodt micro-organismen
 • erkende desinfectie-techniek
 • veilig en milieuvriendelijk
 • duurzaam

MOL®LIK-katalysator

Na de watermeter wordt de MOL®LIK-katalysator geplaatst die het water activeert. De vorming van biofilm en afzettingen op membranen, harsen, leidingwanden en andere oppervlakken wordt hiermee tegen gegaan. Het onderhoud van de technische installatie van het gebouw wordt hierdoor sterk verminderd.

UltraFiltratie

Vervolgens wordt het geactiveerde water gefiltreerd over een ultrafijn (0,02 µm) membraan. Door het inside-out-principe zijn de membranen zeer bedrijfszeker en duurzaam. De installatie wordt vanop afstand opgevolgd via een internet verbinding.

Verontreinigingen, zwevende delen, inkomende micro-organismen, macromoleculen, colloïden en proteïnen die biofilm kunnen voeden worden aan de bron tegengehouden en weggespoeld met het afvalwater.

De ‘backwash’ gebeurt op waterdruk met water vanuit een expansievat. Er is daarom geen extra pomp (energie) nodig en altijd water beschikbaar voor de gebruikers. Door de voedingsstoffen voor legionella en de biofilm weg te houden, zullen deze laatste nog moeilijk kunnen groeien. Ze worden als het ware uitgehongerd.

AqualityBox®

Tenslotte wordt er aan het gereinigde en geactiveerde water, een lage concentratie vrij chloor toegevoegd. Na injectie ervan wordt een buffervat geplaatst die voor een homogene verdeling van het vrij chloor en voldoende contacttijd met het water zorgt. De installatie wordt vanop afstand opgevolgd. De voorafgaande technieken laten een hoog-efficiënte desinfectie toe met minimale dosering. Met deze, door de minister van Volksgezondheid goedgekeurde, techniek worden de fijnste organische elementen die door het ultrafijne membraan kunnen migreren geoxideerd door vers aangemaakt vrij chloor uit zoutelektrolyse. Er hoeft dus niet met chemicaliën gewerkt te worden. Ook de micro-organismen en losgeweekte biofilm in het leidingnet worden hiermee efficiënt verwijderd.