Skip to main content Skip to search

Legionellabestrijding

Volgens de heersende wetgeving heeft iedere eigenaar of uitbater van een gebouw de verplichting een legionellabeheersplan op te stellen met de daaraan verbonden risicoanalyse. Wanneer bij staalnamen blijkt dat er verhoogde waarden gemeten worden, dient de uitbater een actieplan uit te werken om de besmetting tegen te gaan. Dit gaat van het aanpassen van het leidingnet, het wegwerken van dode leidingen tot het uitvoeren van een thermische of chemische desinfectie. Wanneer blijkt dat er na deze maatregelen nog steeds een verhoogde waarde gemeten wordt of wanneer hoge watertemperaturen niet wenselijk zijn kan een permanente desinfectie met AqualityBox® overwogen worden.

Nuttige informatie

Informatie over legionella, ziektes en beheersmaatregelen.

meer…

AqualityBox®

Wetgeving

Vergelijking

Referenties

Compact systeem voor de on-site productie van Natriumhypochloriet (NaClO-) voor shock of permanente desinfectie in drinkwater.

meer…

Onze systemen en gebruikte producten zijn efficiënt, duurzaam en erkend door de overheden.

meer….

Overzicht tussen de verschillende biocides in de strijd tegen legionella.

meer….

Overzicht van onze referenties voor legionellabestrijding in de zorgsector, gebouwen, industrie, sport en recreatie en hotels en wellness.

meer….

Biofilm fungeert als voedingsbodem en schuilplaats

Legionella bacteriën voeden zich met de aanwezige mineralen en nutriënten in biofilm van koud- en warm water leidingen. Deze biofilm is de beste bescherming voor Legionella bacteriën tegen chemische en thermische desinfectie. Om aan een efficiënte Legionella bestrijding te doen is het noodzakelijk om de biofilm in leidingen te bekampen.

Schokdesinfectie

Via haar uniek, compact elektrolyse systeem, AqualityBox®, biedt Newtec een ‘onmiddellijke hulp’ bij het saneren van een geïnfecteerde waterleiding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schokdesinfectie. Dit is een korte-termijn oplossing waarbij een hoge dosis geconcentreerd biocide ingebracht wordt tegen de aanwezige biofilm en bacteriën. Alle verbruikspunten moeten voor deze methode een halve tot een hele dag buiten gebruik geplaatst worden.

Permanente desinfectie

De AqualityBox® kan gebruikt worden voor lange termijn desinfectie waarbij de concentratie aan biocide permanent gemeten en online gemonitord wordt in zowel koud als warm water leidingen. De toegelaten concentratie is vastgelegd in de Belgische Drinkwater wetgeving en is 0,25 mg/L voor chloorresten. Op deze manier worden de biofilm en alle aanwezige bacteriën  langzaam maar continu afgebroken.

Strijd tegen micro-organismen

Niet alleen worden Legionella bacteriën bestreden in waterleidingen en biofilm, ook andere micro-organismen die bijvoorbeeld voorkomen in put- en regenwater worden efficiënt bestreden. Hiertoe behoren de coliformen, zoals E-coli maar ook Pseudomonas Aeruginosa en Staphylococcus Aereus.