Skip to main content Skip to search

Diensten

Dankzij onze uitgebreide kennis inzake de bestrijding van Legionella bacteriën in drinkwater, stellen wij onze diensten ter beschikking om een totale oplossing aan te bieden aan onze klanten. Deze diensten zijn:

  • Online monitoring 24/7 van de installaties en de waterkwaliteit bij de klant.
  • Desinfectie van de leidingen in een nieuwbouw van een zorginstelling.
  • Sanering van de leidingen in een bestaand gebouw als gevolg van permanente besmetting.

24/7 online monitoring van de installatie

Drinkwater is een zeer gevoelige materie en is onderworpen aan strenge regels voor de behandeling zoals desinfectie. Het is daarom van essentieel belang dat de geïnstalleerde apparatuur continu opgevolgd wordt, niet alleen naar de goede werking van het systeem, maar vooral ook naar het bewaken van het toegevoegde biocide in het drinkwater. De concentratie aan biocide is strikt vastgelegd in de heersende wetgeving.

Naast de concentratie aan vrij chloor wordt tegelijk de temperatuur en het debiet gemeten. Al deze parameters worden continu gelogd en staan ter beschikking voor 10 jaar.

Als klant heeft u de mogelijkheid om deze parameters mee op te volgen via onze Klantentoegang.

Hieronder is een voorbeeld van een grafische voorstelling van de gelogde parameters.

Deze grafiek betreft het proportioneel injecteren van natriumhypochloriet op koud water.

Rood is de vrij chloorwaarde na het injectiepunt.

Blauw is het debiet.

Groen is de temperatuur ter hoogte van de vrij chloormeting.

Desinfectie van de leidingen in een nieuwbouw van een zorginstelling

Door de toenemende vraag naar veiligere installaties in zorginstellingen is er ook een toenemende vraag naar betaalbare, milieuvriendelijke en veilige manieren om de voorgeschreven desinfectiespoeling volgens BBT uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat er geen enkele besmettingshaard aanwezig is bij het in gebruik nemen van het gebouw wordt er een intensieve desinfectiespoeling voorgeschreven.

Als specialist in het desinfecteren van drinkwaterleidingen stellen wij onze kennis ter beschikking aan onze klanten door via de AqualityBox® een veilige en snelle desinfectie uit te voeren. Newtec Water Systems heeft hiervoor een kwaliteitsprotocol opgesteld hoe deze desinfectie zal verlopen. Na het uitvoeren van de desinfectie leveren wij een attest van uitvoering af én leveren wij het bewijs af van een goede desinfectie door het nemen van waterstalen om deze te laten analyseren door een erkend labo.

Het uitvoeren van deze desinfectie bij nieuwbouw is volledig gratis indien de bouwheer ervoor gekozen heeft om de AqualityBox® aan te kopen om de installatie permanent te laten desinfecteren en te beschermen tegen biofilm en Legionella bacteriën.

Op deze manier kan de bouwheer besparen op thermische desinfectie doordat de temperatuur van het warme water mag dalen tot lager dan de voorgeschreven waarde die in het Legionellabesluit van de Vlaamse Overheid vermeld staat.

Desinfectie van een nieuwbouw – Installatie werd aangekocht

Sanering van de leidingen in een bestaand gebouw als gevolg van permanente besmetting

U wordt als facilitair manager geconfronteerd met het advies om in het leidingsstelsel een sanering uit te laten voeren om een biofilm of permanente legionellabesmetting te laten verwijderen.

U vindt niet direct een leverancier om dit op een zo efficiënt mogelijke en veilige manier uit te voeren?

Hier komt de AqualityBox® tegemoet aan uw eisen en kan Newtec Water Systems ervoor zorgen dat de stootdesinfectie volgens de geldende regels uitgevoerd wordt, rekening houdende met:

  • Geen beschadiging van de leidingen, warmtewisselaars, boilers, ontharders, enz.
  • Geen beschadiging van kranen en afvoerbuizen door het desinfectans
  • Veiligheid van de technische medewerkers
  • Veiligheid van de bewoners en het personeel
  • Toegelaten concentraties volgens BBT en drinkwaternormen
  • Toegelaten lozing volgens de milieuvoorschriften volgens VLAREM II
  • Bekwaamheid van het uitvoerend personeel via eigen mensen

Na het beëindigen van de werken wordt door Newtec Water Systems een attest afgeleverd dat de werken uitgevoerd werden volgens de geldende richtlijnen.

Voorbeeld stootdesinfectie in een bestaand ziekenhuis