Skip to main content Skip to search

Desinfectie met elektrolyse

Het nt-CLE systeem is het resultaat van enkele tientallen jaren van onderzoek, ontwikkeling en voortdurende verbetering. We hebben reeds systemen gebouwd die variëren tussen 0,5 en 120 kg/h Natriumhypochloriet per geïnstalleerde unit.  De concentratie hiervan gaat tot 0,8% NaClO. Alle nt-CLE systemen worden op maat van de klant ontworpen, gebouwd, geleverd en geïnstalleerd ‘ready-to-use’.

Afgeleid van deze technologie, specifiek voor kleine systemen,  is AqualityBox®, het compacte op zout-elektrolyse gebaseerde systeem, met productiecapaciteiten van 3g/h, 6 g/h, 30g/h, tot 200g/h.

Toepassing van zoutwater en zeewater elektrolyse

Zoutwater elektrolyse nt-CLE wordt hoofdzakelijk gebruikt voor drinkwater productie, koeltorens, proceswater in de industrie, waterzuivering en in de landbouw. AqualityBox® wordt gebruikt in kleine koeltorens, vochtafscheiders, serreteelt en in de waterleiding in gebouwen in de strijd tegen Legionella.

Zeewater elektrolyse nt-CLE wordt overwegend ingezet in koeltorens van energiecentrales en chemische nijverheid die direct aan zee liggen. Ontziltingsinstallaties, LNG stations en zeewater zwembaden zijn andere toepassingen voor nt-CLE systemen.

Elektrolyse Proces

Het gamma nt-CLE systemen gebruikt membraanloze elektrolyse buizen, die een oplossing van natriumhypochloriet produceren tot 0,8% werkzame stof. Onder de 1% wordt door de EU Verordening 1272/2008 (CLP) de stof niet aanzien als gevaarlijk en is deze biologisch afbreekbaar.

Om 1 kg NaClO te produceren wordt ongeveer 3,5kg NaCl (zout) en 4kW elektrisch vermogen verbruikt. Tijdens de elektrolyse ontstaat volgens de hierboven beschreven formule, theoretisch, maximaal 0,35 liter waterstof. De praktische waarde ligt hier een stuk onder. Het interne ventilatiesysteem voert een grote hoeveelheid lucht toe zodat er een verdunning van de waterstof ontstaat tot beneden de kritische waarde. Dit is zodanig berekend om de maximale productie aan waterstof voldoende te verdunnen om de hoogst mogelijke veiligheid te waarborgen.

Er zijn twee varianten bij elektrolyse:

  • Zoutwater elektrolyse, waarbij keukenzout en water gebruikt worden
  • Zeewater elektrolyse, waarbij het natuurlijke zoutgehalte van het zeewater gebruikt wordt.

Zoutwater elektrolyse

De zoutwater elektrolyse systemen van de serie nt-CLE bestaan uit een waterontharder, pekeltank, elektrolyse cellen met gelijkrichter, producttank, doseringen en sturing.

Capacteit van de nt-CLE voor zoutwater elektrolyse: 0,5 tot 40 kg/h per elektrolyse-eenheid.

Concentratie van de ter plaatste geproduceerde NaClO oplossing: 0,5% tot 0,8% actieve werkzame stof NaClO.

Verbruik per kg NaClO: tot 3,5 kg NaCl, 4 kWh

Zeewater elektrolyse

De zeewater elektrolyse systemen van de serie nt-CLE bestaan uit dompelpompen, zelfreinigende filters, elektrolyse cellen met gelijkrichter, product tank, doseringen en sturing.

Capacteit van de nt-CLE voor zeewater elektrolyse: 0,5 tot 120kg/h per elektrolyse-eenheid.

Concentratie van de ter plaatste geproduceerde NaClO oplossing: tot 0,25% actieve werkzame stof NaClO.

Verbruik per kg NaClO: tot 4 kWh, geen zout.

Voordelen van elektrolyse ter plaatse

Door eigen onderzoek en ontwikkeling en uit ervaring met honderden projecten in verschillende landen, heeft Newtec sedert geruime tijd de membraanloze, ronde elektrolyse cellen continu geoptimaliseerd om maximale klanttevredenheid te bereiken en om aan de veranderende wetgevingen in individuele landen te voldoen.

Belangrijkste voordelen

  • Prijsgunstige, ter plaatse aangemaakte biocides op basis van chloor, minimale nevenproducten zoals chloraat en hoge werkzaamheid door direct verbruik.
  • Conform de huidige, nieuwe EU biocide wetgeving (528/2012).
  • Modern design en flexibele bouw zorgen voor de best mogelijke aanpassing voor de klant.
  • Hoogste kwaliteit naar Duitse standaarden, met 5 jaar garantie op elektroden.
  • Besparing tot 20% van de elektrolyse energie door geïntegreerde warmtewisselaar.
  • Volautomatisch gestuurd proces via sensoren en industriële elektronica, met visualisering op aanraakschermen.

Veiligheid

De systemen nt-CLE zijn onze oplossing ter vervanging voor de gevaarlijke, vloeibare chloor installaties. Transport, opslag, manipulatie en dosering met vloeibaar chloorgas behoren tot de hoogste gevarenklasse. Steeds weer zijn er zware ongevallen bij transport, opslag, onderhoud en dosering ervan.

Voor meer informatie: https://www.newtec-berlin.de/en/elektrolysis-desinfection